29/11/2021 - Educació

El Ple de l’Ajuntament vol que es reconegui l’Escola Vedruna com a centre d’alta complexitat

El Consell Escolar Municipal també dona suport a aquesta demanda

El departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va comunicar a l’escola Vedruna Arbúcies que, aquest curs 2021- 2022, es retirava el concert educatiu al grup de P-3 perquè la matrícula no arribava els 13 alumnes, número mínim exigit pel Departament. És per aquest motiu que el Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies reclama la reactivació del concert a P3. 

L’Escola Vedruna d’Arbúcies és un centre educatiu amb més de 175 anys d’història al nostre poble. Generació rere generació s’han prestat serveis educatius i d’inclusió social que han beneficiat centenars d’arbuciencs i arbucienques.

El prejudici de la retirada del concert no és només econòmic, també afecta a recursos pedagògics i d’acompanyament educatiu que garanteixen la bona acollida de l’alumnat i la seva integració al centre que, en dades d’aquest curs, compta amb un gran percentatge d’alumnes de famílies d’origen migrant, en una immensa majoria no escolaritzats fins a P-3.

A més, un percentatge important d’aquests nuclis familiars segueixen plans de treball establerts, per diferents administracions de benestar social, associats a situacions sòcio-econòmiques desfavorables i de vulnerabilitat.

Tanmateix, cal tenir en compte que l’escola gestiona, igual que la resta de centres educatius del municipi, un nombre variable d’alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). 

Per tots aquests factors, l’escola Vedruna Arbúcies esdevé un centre d’alta complexitat, tal com reflecteixen els informes de l’àrea d’Atenció a les Persones i la mateixa escola adreçats als serveis territorials.

Per tot això, en defensa del dret d’accés a l’educació, de l’equitat social i de la igualtat d’oportunitats per a tothom, el ple municipal, va  adoptar els següents acords:  

1. Exigir el Departament d’Ensenyament que implementi, de manera immediata i urgent, recursos pedagògics i humans, d’acord amb l’equip directiu del centre, que permetin gestionar durant el curs 2021-2022 amb normalitat, donada la situació crítica provocada.

 2. Demanar el Departament d’Ensenyament que reconegui l’Escola Vedruna Arbúcies com un centre d’alta complexitat i es tingui en compte en el moment de planificació de l’oferta educativa del territori com un centre més del Servei Públic d’Educació de Catalunya.

3. Recuperar el concert el curs 2022-2023 i blindar-lo amb el reconeixement com a centre d’alta complexitat.
 
El regidor d’Educació, Jaume Salmeron, recorda que de de l’Ajuntament “treballem perquè tots els centres arbuciencs tinguin els mateixos recursos disponibles. Si un dels centres flaqueja, tota la comunitat educativa se’n ressenteix”.