23/07/2020 - Festes

Normativa de seguretat per a la Festa Major d’Arbúcies

L’ús de la mascareta serà obligatori per assistir als actes, així com respectar les normes establertes per al bon funcionament de la celebració

Seguint el protocol, les recomanacions i la normativa dictada des de la Generalitat de Catalunya, a continuació s’enumeraran les mesures de seguretat per la Festa Major d’Arbúcies 2020:

 1. Amb caire general, es vetllarà perquè en cap cas se superin els aforaments màxims permesos, mantenint sempre les mesures de seguretat recomanades.
 2. Hi haurà control d’accés a les activitats.
 3. A l’entrada es comprovarà la temperatura corporal i no es permetrà l’entrada a persones amb una temperatura corporal superior als 37º.
 4. Hi haurà punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic en diverses ubicacions.
 5. Serà obligatori portar sempre mascareta segons la normativa vigent.
 6. Totes les activitats es desenvoluparan a Can Cassó per poder mantenir les distàncies de seguretat recomanades. Es posaran cadires mantenint aquestes distàncies i es faran taules pels grups a diferents actes, mantenint així un adequat passadís interior que permeti el moviment sense riscos. Quan les persones abandonin la seva cadira (per anar a la barra o d’altres), hauran de dur posada de forma correcta la mascareta.
 7. Pel servei de barra s’haurà de mantenir la distancia de seguretat marcada a la pròpia cua. En el cas que hi hagi moltes persones fent cua, un màxim de 3 per fila, serà necessari esperar a la cadira fins que es pugui fer la cua amb normalitat.
 8. Les cadires dels concerts estaran col·locades abans de l’inici i hauran estat desinfectades. Igualment, en acabar el concert es tornaran a desinfectar.
 9. Les taules i cadires també estaran col·locades i desinfectades amb suficient antelació.
 10. Es demana arribar a l’acte amb temps i que respecteu el distanciament social mentre espereu el vostre torn per accedir dins el recinte.
 11. Es demana calma als accessos, tant a l’entrada com a la sortida dels concerts.
 12. El no compliment d’aquestes mesures per part d’alguna persona podrà comportar l’expulsió del concert/activitat en qüestió, i si això és general, el concert o activitat serà automàticament suspès.
 13. Demanem la col·laboració i comprensió a tothom, indispensable perquè tot vagi com desitgem.
 14. Aquest reglament s’anirà actualitzant en funció de les variacions legislatives que eventualment es puguin produir i que s’aniran comunicant.