18/01/2024 - Governació

Entra en vigor la nova ordenança reguladora dels patinets elèctrics a Arbúcies

La mesura recull que els usuaris hauran de ser majors de 14 anys, dur casc i registrar el vehicle a l’Ajuntament

Amb l’arribada del 2024, ha entrat en funcionament la nova ordenança municipal per l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. la finalitat d’aquesta mesura és establir les condicions d’utilització dels vehicles de mobilitat personal, especialment el patinet elèctric.

Els punts més rellevants que recull aquesta ordenança és que l'edat mínima per a conduir patinets s'estableix als 14 anys i, a més a més, s'hauran de registrar tots aquests vehicles a l'Ajuntament i presentar la corresponent assegurança de responsabilitat civil. En el cas de menors d'edat, els tutors legals seran els responsables. El límit de velocitat s'estableix als 30 km/h i si es tracta de circular en espais reservats a vianants, la velocitat màxima serà de 10 km/h.

Els conductors de patinet també hauran d'utilitzar casc de forma obligatòria i no es podrà circular amb més d'una persona per vehicle. L'ordenança també contempla altres obligacions com ara respectar els senyals de trànsit, no es podrà circular amb auriculars o practicar acrobàcies fora dels llocs habilitats.

Sancions a partir de l’1 de febrer
Durant aquests dies es repartiran díptics informatius perquè tota la població conegui aquesta nova ordenança i,  a partir de l’1 de febrer, tota aquella persona que no la compleixi, podrà ser sancionada per la Policia Local i, fins i tot es podrà efectuar la retirada del vehicle en els mateixos supòsits que la resta de vehicles.

La nova normativa també fa esment a l'estacionament d'aquests tipus de vehicles, de manera que només podran aparcar als llocs habilitats i, en cas de no haver-n'hi, ho podran fer a les zones d'estacionament lliure en calçada o bé als aparca bicis existents al municipi.  

La demanda social creixent per l’impuls de la mobilitat activa i sostenible, juntament amb els avenços en matèria de bateries elèctriques, han suposat un increment de l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal al conjunt del territori.

Per aquest motiu, el regidor de Governació, Jaume Salmeron ha assenyalat: “La normativa local existent s’ha adaptat perquè s’hi reflecteixi l’ampli ventall de modalitats de mobilitat sostenible, se’n reconeguin els seus drets i deures i es fomenti la convivència viària, garantint i compatibilitzant així mateix, la protecció dels vianants a les zones on es restringeixin les condicions de circulació”. 

Salmeron afegeix: “En els últims mesos havíem comprovat com els vehicles de mobilitat personal generaven en moltes ocasions situacions de risc, al compartir l’espai urbà amb la resta d’usuaris i és per això que vam creure necessària aquesta nova ordenança, que s’ha treballat conjuntament amb el cap de la Policia Local d’Arbúcies”.