20/11/2020 - Habitatge

L’Ajuntament d’Arbúcies crea una borsa d’habitatge social adreçada a joves i gent gran

La nova ordenança no descarta sancions de fins a 12.000 euros a grans propietaris d’habitatges que estigin en desús més de dos anys

El govern d’Arbúcies está estructurant una borsa d’habitatge social per disposar de inmobles que actualment es troben en situación anòmalaamb un període de desocupació superior als dos anys.

L’objectiu principal del projecte és dotar Arbúcies d’un nombre important de vivendes de lloguer adreçades, principalmente, a joves que busquen el seu primer habitatge, gent gran amb problemas de mobilitat i famílies que necessiten accés a un lloguer assequible.

En una primera fase, les àrees d’Habitatge, Atenció a les persones i Joventut de l’ajuntament están elaborant un cens d’habitatges buits en col.laboració amb Contorns, empresa d’arquitectura vinculada a projectes d'Economia social amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. 


Sancions de fins a 12.000 euros

Paral·lelament, el darrer ple municipal va aprovar dues ordenances reguladores d’expedients administratius per detectar habitatges en situació anòmala i requerir a la propietat per tal que es posin a disposició de l’ajuntament per promoure el lloguer. La mesura afectarà a grans propietaris, a partir de vuit habitatges,

Sobretot grans tenedors com Fons d’inversió o entintas financeres. En cas de no atendre els requerimentsmunicipals, es preveuen sancions d’entre 3.000€ a 12.000€.

Pel regidor d’habitatge de l'Ajuntament d’Arbúcies Jaume Salmerón: "La nostra voluntat no és sancionadora, l’objectiu principal és disposar d'habitatges per facilitar-ne l'accés a diferents col•lectius que ara veuen vulnerat un dret fonamental”.

Les tres àrees de gestió municipal estan elaborant també les bases d’accés a la borsa d'habitatge social. Els criteris de publicitat, objectivitat i lliure concurrència garantirà la igualtat d’oportunitats i l’accés universal a la borsa.
La participació de la regidoria de Joventut en el projecte és fonamental. El pla local de Joventut, aprovat recentment, marca unes línies de treball estratègiques pel què fa a Habitage.

“Per primer cop , des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, tindrem unes polítiques públiques dirigides a donar eines al nostre jovent en l’àmbit de la vivienda. Iniciem així un seguit d’accions per donar compliment a les necessitats que el jovent arbucienc ha plasmat en el pla local". Explica la regidora de Joventut Judit Prat.

En aquest moment, ja s’han obert els primers contactes amb grans propietaris i es preveu acabar l’any 2021 amb un borsa de 15 habitatges socials.