15/02/2021 - Notícies

La factura de l’aigua a nom d’Agbar enlloc de Sorea

El servei de subministrament d’aigua potable d’Arbúcies passar a ser gestionar per Agbar

Diversos ciutadans han fet arribar a l’Ajuntament la pregunta sobre per què la factura de l’aigua va a nom de l’empresa Agbar i no de Sorea, com era habitual. Per aquest motiu, l’empresa Sorea ha fet saber al Consistori com també als seus abonats, que ha transmès a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (AGBAR) una branca d’activitat integrada per actius, passius, drets i obligacions de l’activitat del cicle integral de l’aigua que Sorea desenvolupa a Catalunya.

 Per tant, des de l’1 de gener de 2021, els servei de subministrament d’aigua potable  d’Arbúcies que fins ara prestava Sorea passa a ser gestionat per Agbar, subrogant-se Agbar en la posició de Sorea com a nou gestor del servei de subministrament d’aigua potable  d’Arbúcies. Aquest canvi no suposa cap modificació en la prestació del servei ni els contractes de la ciutadania, de forma que es manté el contracte que vas subscriure amb Sorea, que conserva els seus termes i les seves condicions.

Us deixem  amb la carta que s’ha fet arribar als abonats del servei de subministrament d’aigua potable per posar-los en coneixement el canvi que s’ha produït.