13/07/2023 - Medi Ambient

Arbúcies impulsa la creació d’una comunitat energètica

El projecte neix com a resposta a la necessitat de la transició cap a un model energètic més sostenible i respectuós, on la lluita contra el canvi climàtic és conjunta i implica a tothom

Les comunitats energètiques sorgeixen de l’organització de la ciutadania que vol prendre un rol actiu de forma associativa per aconseguir una col·laboració en l’eficiència energètica i/o en la generació d’energia renovable orientada a l’autoconsum. Es tracta, doncs, d’un nou mecanisme organitzatiu que permet que diversos actors locals participin en la transició energètica (el pas cap a un model energètic neutre en carboni, descentralitzat, connectat en xarxa i digital, basat en energies netes i renovables) de forma conjunta, produint energia, compartint-la o establint mecanismes de gestió i estalvi. Es basa en l’empoderament del poble per impulsar una transició energètica més equitativa.

Les comunitats energètiques poden impulsar projectes en diferents àmbits del sector de l’energia. En el cas de la comunitat energètica d’Arbúcies, s’està projectant orientada a:

 • Produir, distribuir i utilitzar energia elèctrica fotovoltaica, a partir del desenvolupament de projectes d’instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes públiques i privades, amb ús compartit de l’energia generada.
 • Produir, distribuir i utilitzar l’energia elèctrica i tèrmica generada amb l’ús de biomassa forestal en xarxes de calor públicoprivades.
 • Estudiar i aplicar mesures d’eficiència energètica en instal·lacions i edificis per millorar l’ús de l’energia i disminuir-ne el consum.
 • Estudiar projectes de mobilitat compartida i desenvolupar-los en l’àmbit municipal.
 • Fomentar l’electrificació del parc mòbil amb la planificació i instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Treballar per garantir l’accés a l’energia verda a la ciutadania d’Arbúcies, promovent l’estalvi energètic i lluitant contra la pobresa energètica.

Per poder avançar en aquest projecte i fer-lo possible, s’estan realitzant estudis i desenvolupant accions en diferents àmbits: 

 • Definir el model jurídic de la comunitat energètica, segurament amb la figura d’una entitat sense ànim de lucre tipus cooperativa, així com marcant els passos que cal seguir per construir-la.
 • Incloure tot un procés participatiu de desenvolupament del model de comunitat energètica, dinamització del grup promotor i difusió de la comunitat per a la captació de socis i sòcies.
 • Redactar el pla de viabilitat de la comunitat energètica i fer-ne la planificació del desenvolupament i de les tasques que cal dur a terme.
 • Redactar els projectes per desenvolupar: instal·lacions fotovoltaiques en cobertes públiques i privades, instal·lacions de biomassa, accions de millora i eficiència energètica o accions de disminució d’emissions en el sector del transport.
 • Crear una imatge corporativa de la cooperativa, material de difusió bàsic i desenvolupament d’una web on poder informar sobre el que s’està fent i facilitar-hi l’entrada de les persones interessades.
 • Crear el model jurídic per permetre la cessió d’ús de les cobertes públiques per part de la comunitat energètica.

L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, té clar que la participació de l’Ajuntament a la comunitat energètica és important: "A part de liderar-ne la creació i formar-ne part, l’Ajuntament també assumeix la seva condició de consumidor, dona solidesa i seguretat jurídica al projecte, fomenta la innovació social, i pot fer accions de sensibilització i visibilitat del projecte".

El model energètic cap al qual avança Catalunya dona prioritat a la ubicació d’instal·lacions d’energies renovables en cobertes i en espais antropitzats. En aquest sentit Garriga apunta: “Arbúcies aposta, primer, per intentar aprofitar al màxim les cobertes dels equipaments públics, les dels habitatges privats i les de les indústries”. És per això, que en un primer pas, l’Ajuntament ha encarregat un estudi del potencial fotovoltaic de les cobertes públiques i privades, i una avaluació de la demanda energètica del municipi, per poder comparar la demanda amb la possibilitat de generació d’energia elèctrica.

Paral·lelament, també s’estan estudiant els possibles escenaris de compartició i de creació de la comunitat energètica d’Arbúcies.

Una de les primeres accions de la futura comunitat energètica serà la realització d’una instal·lació fotovoltaica a la coberta del pavelló de Can Pons. És per això que ara s’està redactant aquest projecte, que preveu aprofitar els més de 2.300 m2 disponibles de teulada per fer una instal·lació de plaques fotovoltaiques de 260 kWp, que podrien arribar a generar 338.000 kWh/any. Aquesta energia podria ser utilitzada per particulars, establiments comercials o indústries que estiguessin a una distància de fins a 2 km i que volguessin formar part de la comunitat energètica.

L’energia produïda amb aquesta primera instal·lació podria servir per generar entre el 60 i el 90% del consum de fins a 100 llars de la població d’Arbúcies. L’estalvi d’emissions de CO2 anual seria de 90.246 Kg i correspondria a l’equivalent del CO2 fixat per 4.500 arbres. Amb l’energia generada amb aquesta instal·lació es podrien recórrer cada any 2.500.000 Km amb un cotxe elèctric, és a dir, donar la volta al món 55 vegades a l’any.