05/03/2021 - Medi Ambient

Arbúcies s’adhereix al Pacte de les alcaldies pel clima i l’energia sostenible

El principal objectiu és reduir les emissions de CO2 en un 40% d’ara fins al 2030

El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va aprovar per unanimitat l’adhesió al Pacte de les alcaldies pel clima i l’energia sostenible, que consisteix en el compromís de les ciutats i pobles d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica amb les fonts d’energia renovables. 

Les institucions locals encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les diferents conseqüències del canvi climàtic. Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir els consumidors més vulnerables. 

En aquest sentit, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, recorda: “Aquest Pacte va en la línia del que estem treballant des del municipi des de fa molts anys”. La col·locació de plaques solars en edificis municipals, la instal·lació de calderes de biomassa i la substitució de la lluminària tradicional per Led en són alguns exemples, assenyala l’alcalde. 

El Pacte pel clima i l’energia sostenible assegura que el desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 

El document acaba dient que l’Ajuntament té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la Unió Europea que es compromet a reduir les emissions de CO2 en un 40 per cent fins l’any 2030, així com augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic. Tot això es concretarà en un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia que s’haurà d’elaborar en un termini màxim de 2 anys, que inclourà les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia de la UE i un inventari base d’emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic.