10/12/2020 - Medi Ambient

Servei de comptabilitat energètica per una millor eficiència en equipaments municipals

Aquesta acció preveu contribuir a reduir el canvi climàtic

L’Ajuntament d’Arbúcies, en data 1 de desembre de 2011, va signar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, i va redactar i aprovar definitivament el PAES en data 5 de febrer de 2013. El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa en què pobles, ciutats i regions es comprometen a reduir en un 20 per cent les emissions de CO2 abans del 2020, com a resultat d'un augment del 20 per cent de l'eficiència energètica, i arribar a una quota del 20 per cent provinent de fonts d'energia renovables. Per tant, el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant el compromís voluntari que cadascun manifesta. Aquest compromís municipal s’assoleix per mitjà de la implementació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), document que especifica actuacions diverses per aconseguir els objectius descrits anteriorment, i quantifica l’estalvi d’emissions a partir de les accions desenvolupades.

Una de les actuacions considerades en el PAES va ser la implantació d’un sistema de control i seguiment tècnic del consum de subministraments energètics. L’Ajuntament d’Arbúcies va  signar un conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per a el servei de comptabilitat i la gestió de subministraments energètics municipals. 

En aquesta mateixa línia, la Diputació de Girona va aprovar la convocatòria d’ajuts per a l’execució d’accions en el marc de la campanya “Del pla a l’acció” per a l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica i de reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’Alcaldes. La subvenció inclou una línia específica (línia 1) d’ajut a serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals, i l’Ajuntament d’Arbúcies n’és beneficiari.

El servei de comptabilitat energètica té la finalitat de millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals i contribuir en les accions contra el canvi climàtic, i té com a objectius concrets: 
- Realitzar un seguiment exhaustiu del consum d’energia dels equipaments municipals. 
- Realitzar una anàlisi dels consums. 
- Comprovar la correcta facturació de les pòlisses.
- Controlar el subministrament d’energia. 
- Identificar les oportunitats d’estalvi energètic i millores dels subministraments. 
- Assegurar l’execució de les millores prèviament proposades.

Amb les dades recopilades es podrà fer un seguiment dels patrons de consum en els diferents equipaments municipals amb l’objectiu d’incorporar canvis d’hàbits i fer petites inversions com a actuacions de millora de l’eficiència energètica municipal, i el seguiment de les possibles incidències en la facturació del municipi d’Arbúcies.