25/05/2020 - Medi Ambient

S’inicia la quarta fase de les obres de millora de la xarxa de sanejament d’Arbúcies

Les obres, que tindran un cost de 119.000 euros, estaran finançades per l’ACA

Ja han començat els treballs de la quarta fase de les obres de millora i ampliació de la xarxa de sanejament en alta al nucli urbà d'Arbúcies. Aquestes obres consisteixen en la substitució de l’actual tub de clavegueram de pòrtland per un de polietilè i que va des del carrer Sorrall fins a la resclosa coneguda popularment com de Can Xacris en ambdós costat de la riera. 

Segons ha explicat l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, els treballs adjudicats es divideixen en dos trams i es substituirà el col·lector actual de 40 centímetres de diàmetre de ciment hidràulic per un tub nou de 60 centímetres i de polietilè. En aquests moments, la xarxa de clavegueram és vista i, amb aquesta actuació, es pretén revestir el nou tub amb un dau de formigó colorejat amb l’objectiu d’evitar l’impacte visual a la llera de la riera, així com protegir-lo de grans avingudes d’aigua.  

El cost de l'obra és de 119.000 euros i l'executa l'empresa Sorea. Aquestes obres estan finançades per l'Agència Catalana de l'Aigua gràcies a una subvenció concedida a l'Ajuntament d'Arbúcies que és qui va redactar el projecte i qui adjudica i gestiona l'obra.

Fa 8 anys que des de l’Ajuntament es va iniciar el projecte de separació d'aigües blanques i aigües negres i que consisteix a separar les aigües que venen de la pluja perquè aboquin directament a la riera, d’aquelles que han d'anar a la depuradora a través de la xarxa de clavegueram. Amb les obres de millora i la nova construcció de carrers d'aquests darrers anys, s'ha fet aquesta separació a la major part del nucli urbà.

Garriga explica: “El projecte total també contempla les millores a la depuradora municipal, que ja estant fetes i el canvi de tot el clavegueram en alta, que s'executa per fases. Amb aquestes feines s'han tret els encreuaments per sobre la riera que provocaven constants pèrdues d'aigua negres i el seu abocament directa a la riera, com el conegut com a pont tibetà”. 

La riera d'Arbúcies està declarada per la Generalitat com zona PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya). Les obres executades fins ara han suposat un cost t a l'entorn del milió d'euros i han estat finançades entre l'Ajuntament i la Generalitat. Amb aquesta darrera adjudicació s'haurà canviat i ampliat prop del 70 per cent dels gairebé dos quilòmetres de xarxa de sanejament que passa per ambdós costats de la riera. Tot i això, quedaran pendents dues fases i els treballs per refer la resclosa de Can Xacris.

El regidor de Residus, Àngel Cabrero, assenyala: "Estem posant al dia tota la xarxa de clavegueram d'Arbúcies que, amb el creixement del municipi, havia quedat petita i obsoleta.   Amb aquests treballs estem solucionant tots els problemes que ens generava històricament el clavegueram, que data de principis dels anys 80, i cada any ens representa molts diners en obres de reparacions". Cabrero afegeix: "Amb aquestes obres al col·lector també amaguem els tubs en tots aquells llocs que és possible per minimitzar el gran impacte visual que provoca el fet de que la claveguera passi pels costats de la riera que travessa tot el poble".