08/07/2019 - Urbanisme i territori

S’arrangen tres passeres del passeig de la Riera

Els passos es troben al Prat Rodó i al Sot del Palau

Durant el mes de juny, l’Ajuntament ha dut a terme els treballs de reparació de tres passeres que transcorren al llarg del passeig de la Riera. 

El regidor d’Obres, Àngel Cabrero, ha explicat que les tres passeres s’han hagut de fer de nou degut al mal estat en què es trobaven. Aquestes passeres són la del Prat Rodó i les dues que es troben al camí entre la font d’en Milda i el Sot del Palau. Cabrero també ha assenyalat que en els tres casos les passeres s’han fet accessibles per al pas de vehicles municipals per arribar a espais que fins ara eren inaccessibles.