20/12/2019 - Promoció Econòmica

Arbúcies ja forma part de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny

Els objectius són el desenvolupament del territori, l’ocupació i la promoció econòmica

Des del mes de novembre, l’Ajuntament d’Arbúcies ja està inclòs dins la Comunitat de Municipis del Baix Montseny. L’òrgan de govern que facilitarà la col·laboració i coordinació intermunicipal i alhora farà el seguiment i avaluació de la implementació del Pla Estratègic pel Desenvolupament local del Baix Montseny.

El Pla recull la voluntat d’unir esforços per al desenvolupament del territori, l´ocupació i la promoció econòmica, i per articular una col·laboració estable entre tots els municipis, afavorint la parti- cipació de les entitats que formen el teixit social que cohesiona i construeix el Baix Montseny. Les línies de treball que s’han prioritzat són tres. La primera és avançar en un model de turisme sostenible que permeti gaudir del Parc Natural del Montseny i del Montnegre-Corredor i alhora potenciar el conjunt de recursos turístics que conviuen en el territori. En segon lloc, apostar per codissenyar, escoltar i ajustar les polítiques de desenvolupament econòmic a les necessitats i demandes del teixit empresarial i industrial del Baix Montseny, creant espais i noves estratègies per establir vincles de confiança que optimitzin la col·laboració públicoprivada per la generació de riquesa i l’ocupació. I, finalment, estudiar la posada en marxa de nous serveis urbans des d’una perspectiva intermunicipal com és l’aprofitament de la biomassa per a la climatització d’equipaments municipals o bé per a usos industrials que, eventualment, podrien generar un mercat local sostenible al mateix temps que afavoriria la gestió forestal del espais naturals que caracteritzen al territori.