14/06/2021 - Promoció Econòmica

El Ple d’Arbúcies aprova una moció per incloure les carrosseres a les mesures de suport a la solvència per a les empreses afectades per la Covid-19

El govern espanyol no contempla ajudes al sector carrosser en el paquet de mesures

El govern de l’Estat espanyol, en el Reial Decret Llei 5/2021 publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat del 13 de febrer de 2021, va aprovar una sèrie de mesures extraordinàries pel sector empresarial afectat per la crisi de la Covid-19, però en el llistat de possibles receptors d’ajudes no hi consta el del sector carrosser d’autobusos i autocars. 

Posteriorment, el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Reial Decret Llei perquè les comunitats autònomes poguessin incloure més sectors beneficiaris de les ajudes per la Covid-19. És per aquest motiu que el Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va aprovar una moció per tal que s’inclogui les carrosseres al llistat d’empreses susceptibles de rebre suport econòmic de les institucions. 

Arbúcies acull a 4 empreses de producte final del sector carrosser, amb una llarga trajectòria històrica en el territori. La indústria carrossera va néixer en el nostre municipi el segle XIX. La indústria carrossera es converteix amb el temps en l'activitat amb més èxit i la que donarà una personalitat més peculiar a la vila. Aquest indústria arrela a la nostra contrada gràcies a les matèries primeres del nostre entorn, el Montseny i les Guilleries aporten la fusta necessària i la mà d’obra especialitzada. El procés de formació i evolució de les carrosseries fou bastant peculiar. Els primers empresaris carrossers foren constructors de carros. En iniciar-se la producció de cotxes, incorporaren al procés de producció a personal procedent d’altres oficis artesans. Aquest fet demostra que a Arbúcies la industrialització es va iniciar amb obrers especialitzats procedents de les classes artesanes i no de camperols. La integració d’aquests diferents oficis artesans al procés de producció va provocar la transformació d’aquests en oficis típicament carrossers. D’aquesta manera els basters es convertiren en tapissers de carrosseries; els carreters, fusters i ebenistes, passaren a ser carrossers... únicament existeix un ofici que podem considerar com a típicament carrosser d’origen  -el planxista- tot i que fins i tot en aquest cas es va incorporar a les seves files algun peroler. Amb el transcurs dels anys, i sobretot a partir de la segona meitat del segle XX, Arbúcies s’anirà convertint en una vila industrial i de serveis, on les carrosseries continuaran tenint un paper principal i es convertiran en un referent al territori català.

Avui aquestes empreses representen la majoria del sector de Catalunya amb un pes important a la nivell comarcal. El 43 per cent dels llocs de treball del municipi es troben en aquest sector, un miler de llocs de treball directes a Arbúcies i en els pobles veïns (Breda, Hostalric, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners...). El sector és un referent a nivell de la Comarca de la Selva. L’índex d’especialització és de 262,39 respecte la província de Girona. 

Per altra banda també es veuen afectades 200 empreses auxiliars, que de forma directe o indirecte treballen pel sector a nivell local i comarcal, donant ocupació a més d’un miler de persones.

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 va comportar la paralització de la indústria i per tant l’aplicació d’ERTOs a totes les empreses, avui la normalitat no ha tornat en el sector i encara es veuen immerses amb ERTOs total o parcialment i les perspectives de futur depenen del turisme bàsicament, en aquests moments la situació és complicada malgrat l’esforç important per la continuïtat de les empreses.

És per tot això que el Ple de l’Ajuntament acorda demanar al Govern de la Generalitat que incorpori els CNAES (Classificació nacional d’activitats econòmiques) referents al sector de fabricació de carrosseries d’autobusos i autocars a les ajudes previstes en el RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19 publicat en el boe el 13/02/2021; comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Girona i al Consell comarcal de la Selva i als grups polítics amb representació parlamentària; i, finalment. demanar al Consell comarcal de la Selva i a la Diputació de Girona que aprovin aquesta moció.