27/04/2020 - Salut

Consulta si pots beneficiar-te dels descompte en el pagament de la factura de la llum

Les ajudes del bo social elèctric poden ser d’entre un 25 i un 40 per cent del total

El bo social elèctric pretén protegir als consumidors més vulnerables amb descomptes significatius en la factura de la llum. Es tracta d’un descompte en el rebut del subministrament elèctric i que, en funció de la situació dels usuaris, poden anar d’entre un 25 i un 40 per cent. A més a més, si és un consumidor amb risc d'exclusió social, perquè està sent atès pels serveis socials d'una administració autonòmica o local que paguen almenys un 50 per cent de la factura, no s'haurà de fer front a la factura elèctrica i, en el cas d'impossibilitat temporal per fer front al pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

Amb l'actual situació de Covid-19 s’hi poden acollir nous usuaris que són considerats consumidors vulnerables i podran accedir a un 25 per cent de descompte en la seva factura de la llum com els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de la Covid-19 i que compleixin els requisits establerts i els treballadors autònoms que, a causa de la Covid-19, hagin vist disminuïda la seva facturació un 75 per cent respecte al semestres anterior i que compleixin els requisits establerts.

Podreu trobar tota la informació necessària en aquest enllaç: https://www.bonosocial.gob.es/#quees