03/06/2020 - Salut

Es torna a ajornar el pagament dels tributs d'escombraries i IMVTM

El nou termini finalitza el dilluns 15 de juny

El passat mes d'abril, davant la declaració d'estat en alarma i l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 08/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la crisi provocada pel COVID-19, l'Ajuntament d'Arbúcies va ajornar el període de voluntària de la taxa d'escombraries i de l'IMVTM (Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica) fins en dues ocasions: primer fins el 20 de maig i posteriorment fins el 30 de maig.

Després de comprovar que encara hi ha contribuents que no han emès la seva carta de pagament, i essent conscients de la situació crítica i d'excepcionalitat en què estem vivint, l'Ajuntament ha decidit tornar a allargar el termini de pagament en voluntària de la taxa d'escombraries i l'IMVTM fins el proper dilluns 15 de juny de 2020.

El termini de pagament dels demés impostos de l'exercici corrent de moment no s'altera i es manté tal i com s'havia establert : IBI juny-juliol 2020, IAE setembre-octubre 2020.

Qui encara no hagi fet efectiu el pagament d'aquests rebuts, pot demanar el document de pròrroga d'aquests tributs a través del telèfon 972 16 29 53 o del correu electrònic arbuciestributs@selva.cat. Com que l'oficina d'Arbúcies segueix tancada al públic, el pagament dels rebuts s'ha de fer mitjançant codi de barres al caixer automàtic.