28/04/2020 - Salut

Informació tributària d’interès general

Els contribuents que hagin d'efectuar el pagament d'un tribut i no disposin del document de pagament, o bé que per motius d'ampliació de termini sigui necessari substituir-lo, amb els terminis ampliats i el codi de barres correcte.

Recordem que es va allargar el període per pagar amb voluntària dos dels principals impostos: el rebut d’escombraries i l’IMVTM (impost municipal de vehicles de tracció mecànica). Tant l’impost de circulació com la taxa de les escombraries s’havien de fer efectius, en el període de pagament voluntari, abans del 31 de març, però a causa de la situació en la qual ens trobem, el consistori ha cregut oportú allargar el període de voluntària fins al 20 de maig.

En cas de dubte us podeu trucar al telèfon 972 84 01 78 o al correu electrònic
scolomatributs@selva.cat.