16/02/2024 - Salut

L’Ajuntament i l’associació Gats d’Arbúcies treballen pel control de les colònies de gats d’Arbúcies i Joanet

És la millor opció per aconseguir una situació d'equilibri i convivència entre els gats i les persones

L’Ajuntament d’Arbúcies conjuntament amb l’Associació Gats d’Arbúcies i l’empresa Biodiversitat SL  estan treballant pel control de les colònies de gats a la zona urbana d’Arbúcies i Joanet tal com estableix la nova Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animal. 

La presència de gats al carrer és habitual a tots els municipis i Arbúcies no n’és una excepció. La majoria d’aquests animals són gats domèstics abandonats o de descendència salvatge. Sense cap mena de control, són animals en un estat sanitari i nutricional deficient i que es reprodueixen amb molta facilitat. El control de les colònies és la millor opció per aconseguir una situació d'equilibri i convivència entre els gats i les persones en el dia a dia del municipi.

Colònies de gats ferals
Una colònia controlada de gats urbans és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic.Per controlar la població s’aplica el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn). La finalitat de les colònies de gats és tenir-los controlats en un punt concret. Per això és molt important que ningú els alimenti fora de les zones controlades. Els gats controlats porten una marca a l'orella i no es poden agafar ni tocar.

Les colònies són gestionades per l’Ajuntament d’Arbúcies, amb la col·laboració de l’Associació Gats d’Arbúcies i el suport de persones voluntàries autoritzades: alimentadores i cuidadores.

Si ETS persona alimentadora autoritzada:
Cal formar part de l’Associació Gats d’Arbúcies. Únicament se’ls pot alimentar amb pinso sec i cal retirar el menjar que no es mengin per evitar plagues d’altres animals (rates, coloms, senglars...). Està prohibit deixar menjar en punts no autoritzats, no es poden generar colònies noves. Tampoc es pot deixar menjar en zones sensibles, com centres educatius, esportius, àrees de joc infantil, zones de restauració, etc.

Si NO ETS persona alimentadora autoritzada:
Si veus una colònia de gats, no els alimentis, ja existeixen persones autoritzades per a fer-ho. Si ets propietari d’una finca o habitatge i alimentes i tens cura dels animals, també en seràs el propietari i responsable. Els gats que tenen una marca a l’orella, es troben esterilitzats i controlats. Està prohibit agafar els gats de les colònies, no són gats acostumats a la vida domèstica.

Un gat domèstic no pot viure al carrer, no l’abandonis, fer-ho li genera patiment. Els gats són una espècie territorial, i cal garantir que els animals puguin viure al seu entorn, mantenint-los al seu hàbitat. Malgrat que una colònia canviï de lloc, quan hi ha un buit territorial, altres individus l’ocuparan. No es pot fomentar l'aparició de colònies, especialment en llocs sensibles com entorns escolars, àrees de joc infantil, zones de restauració, espais on convisquin espècies protegides.

Si voleu col·laborar a fer d'alimentador/a o de col·laborador/a, poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Salut de l’Ajuntament d’Arbúcies, al telèfon 972 860 001 o bé a través del correu electrònic salut@ajarbucies.cat.