16/03/2020 - Salut

Limitació de la llibertat de circulació de la ciutadania

Segons el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, en el qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, durant la vigència de l’estat d’alarma les persones només podran circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:

1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
2. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
3. Desplaçar-se al lloc de feina per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
4. Retorn al lloc habitual de residència.
5. Assistència i cura a persones grans, menors d’edat, persones dependents o amb discapacitat, especialment vulnerables.
6. Desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances.
7. Per causes de força major o per situació de necessitat.
8. Per qualsevol altra activitat de la mateixa naturalesa que les anteriors i haurà de fer-se de forma individual, a excepció que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Des de l’Ajuntament d’Arbúcies volem recordar a tota la ciutadania la importància de no sortir de casa si no és en qualsevol dels supòsits que s’han descrit anteriorment per tal prevenir el contagi del Coronavirus. Només si comptem amb el compromís i la responsabilitat de tota la ciutadania, aconseguirem frenar aquesta pandèmia que arrasa a tot el món.