09/07/2020 - Salut

Mascareta obligatòria a partir dels 6 anys

El seu ús és d’obligat compliment tot i mantenir la distància de seguretat

El Departament de Salut ha emès avui la resolució en la qual s’estableix l’obligatorietat de l’ús de la mascareta per a totes aquelles persones a partir de 6 anys a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic. I, sobretot, s’ha de tenir en compte que aquesta mesura, a partir d’avui, va deslligada del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. És a dir, encara que es pugui garantir la distància de seguretat d’1,5 metres entre persones, la mascareta s’ha de portar obligatòriament. 

S’estableix algunes excepcions com ara per a totes aquelles persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat. Per fer exercici a l'aire lliure, quan l'activitat que es realitzi sigui incompatible amb l'ús de mascareta i als casals d’estiu. 

La resolució també estableix que correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes sobre l'ús de la mascareta. El seu incompliment serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

Segons Salut, amb aquesta previsió més restrictiva quant a l'ús de la mascareta es pretén minimitzar el risc de transmissió comunitària del virus SARS-Cov-2, sense recórrer a altres mesures més dràstiques des del punt de vist de l'afectació de les llibertats de les persones.

En el pdf d’aquí sota trobareu el text sencer de tota la resolució: