14/03/2020 - Salut

Preguntes sobre les restriccions d'activitats pel Covid-19 a Catalunya

Document facilitat per CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya (versió 14/03/2020 11:00h)

1. Es pot entrar o sortir dels municipis?
Per tot Catalunya es demana que no hi hagi mobilitat. A més, a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí hi ha controls per no entrar ni sortir. Només ho poden fer els serveis essencials

2. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?
Sí, com a servei essencial.

3. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

4. La gent pot sortir al carrer i comprar?
Sí, per les compres habituals i evitant aglomeracions. Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

5. Puc quedar amb gent al carrer?
Sí, sí són trobades puntuals i reduïdes en espais oberts, i sempre mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

6. Puc portar els infants al parc?
No és recomanable.

7. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Sí, però no és recomanable.

8. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin.

9. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

10. Puc anar a sales de vetlla al tanatori?
Sí, excepte que el difunt sigui a causa de la COVID-19. En tot cas, es recomana mantenir la distància entre les persones i evitar el contacte físic.

11. Puc treure a passejar la meva mascota?
Sí, mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

12. Puc anar a bars i restaurants?
Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies

13. Puc anar al cine o teatre?
Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

14. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

15. Els centres comercials estaran oberts?
No, només els dedicats exclusivament a productes alimentaris, d’higiene o neteja o els espais dels centres comercials dedicats a aquests productes.

16. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?
Sí, amb la indicació de respectar separació entre persones. Salut recomana entre 1 i 2 metres entre persones.

17. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
Si no és urgent, millor posposar-la.

18. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?
Si no és imprescindible, millor posposar-la.

19. Funciona el transport públic?
Sí però amb reducció d’un terç de l’ocupació i no és recomanable el seu ús.

20. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?
Abans d’anar-hi, consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposarlos.

21. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.

22. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
Sí.

23. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.