30/04/2020 - Salut

Què hem de fer amb els residus com les mascaretes i els guants?

Com hem de tractar els residus que generem aquests dies, com ara els guants i les mascaretes? En funció de si a casa hi ha una persona infectada per Covid-19 o no, la gestió dels residus es durà a terme d’una manera o d’una altra. Us ho expliquem.

Llars sense positius de coronavirus
En llars sense positiu o quarantena per Covid-19 es recomana procedir com habitualment, és a dir, practicar la prevenció i el consum responsable per tal de minimitzar la generació de residus, tractant de maximitzar la separació de residus i dipositant-los en el contenidor corresponent, amb l'excepció de les mascaretes i els guants de làtex o nitril que s'han de dipositar en el contenidor de resta.

Cal extremar la neteja: no deixar residus al carrer ni fora els contenidors, i cal assegurar-se que les bosses, sobretot les de resta, estan ben lligades i tancades.

Recorda que els residus de grans dimensions i/o valoritzables (mobles, fustes, matalassos, pintures, aparells elèctrics, etc.) cal portar-los a la deixalleria, els residus de medicaments a la farmàcia i els residus tèxtils al contenidor de roba.

També és molt important que us renteu bé les mans després de manipular residus i de tocar els contenidors o bé amb sabó o amb una solució hidroalcohòlica.

Llars amb positius de coronavirus
En llars amb positiu o en quarantena per Covid-19, es recomana que els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en una galleda d'escombraries disposada a l'habitació del malalt, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge.

La bossa de plàstic (bossa 1) s'ha de tancar adequadament i introduir-se en una segona bossa d'escombraries (bossa 2), a la banda de la sortida de l'habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació. La bossa 2, amb els residus anteriors, s'ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d'escombraries (bossa 3) corresponent a la galleda de fracció resta. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys 40-60 segons. La bossa 3 tancada adequadament es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta. No es farà separació de cap tipus.