07/04/2020 - Salut

Reducció d’un 50 per cent del cànon de l’aigua entre els mesos d’abril i maig

L’Agència Catalana de l’Aigua estableix mesures econòmiques per ajudar a particulars i empreses

El Govern de la Generalitat, en el marc de les seves competències, té la voluntat d’ajudar les famílies i les empreses a superar la situació d’emergència i de crisi provocada pel COVID19. I un dels instruments que té al seu abast és el de la fiscalitat dels tributs propis, entre els quals hi ha el cànon de l’aigua. Una rebaixa temporal d’aquest podrà alleugerir en part les càrregues econòmiques de la ciutadania i de les empreses que en són contribuents.

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s'aplicaran les mesures següents de manera automàtica a la factura de l'aigua per a tots els ciutadans i totes les empreses, sense necessitat de fer cap tràmit:

• Per als col·lectius que s’acullen al cànon social s’ampliarà aquesta bonificació a tots els trams del cànon en la factura.
• Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics.
• Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques.
• Reducció del 50% als usuaris ramaders.

El cost aproximat d’aquestes mesures es quantifica en 50 milions d’euros, amb càrrec a la Generalitat, a través del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

A més les famílies en situació de vulnerabilitat, o les que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos com a conseqüència de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se a les bonificacions del cànon de l'aigua:

• El cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l’aigua. A data d’avui, s’acullen al cànon social més de 52.500 abonats.
• L’ampliació de trams, a la qual actualment s’acullen més de 408.000 abonats.

Per a més informació, podeu consultar el web de l’ACA http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/