04/06/2020 - Solidaritat i Cooperació

S'obre convocatòria de subvencions per a projectes de solidaritat i acció social

Les sol·licituds es poden presentar fins el 10 de juny

L'Ajuntament d'Arbúcies ha publicat les bases i convocatòria de la subvenció per a projectes de solidaritat i acció social, anualitat 2020.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és la de promoure la iniciativa social de les entitats sense ànim de lucre i fomentar, així, la corresponsabilitat en l'àmbit social i la promoció de la solidaritat ciutadana.

Els beneficiaris seran entitats o associacions amb personalitat jurídica pròpia que promoguin projectes amb granties suficients per l'assoliment de les finalitats següents:

- Projectes que treballin per a l’eradicació de l’exclusió social i accions que facilitin la integració social dels diferents col·lectius en risc
- El desenvolupament de la xarxa de les associacions i ONG solidàries d’Arbúcies, incloent-hi els col·lectius de persones d’origen estranger
- Accions que promoguin el foment del diàleg intercultural i la prevenció del racisme
- Accions formatives i de sensibilització en relació als països empobrits, en l’àmbit de l’educació per a la ciutadania i la convivència
- Actuacions que promoguin i afavoreixen polítiques d’igualtat

La convocatòria té caràcter anual i la sol·licitud i fitxa tècnica s'haurà de presentar abans del 10 de juny. El termini màxim per presentar el projecte és el 20 de juny.

Consultar les bases, convocatòria i la fitxa de sol·licitud a: https://www.arbucies.cat/ca/subvencions-solidaritat-accio-social