01/04/2021 - Solidaritat i Cooperació

S’obre la convocatòria municipal de subvencions per a entitats d’acció social, solidaritat i cooperació internacional

Les sol·licituds es poden presentar entre l’1 i el 30 d’abril a l’OAC de l’Ajuntament

L'Ajuntament d'Arbúcies obre la Convocatòria municipal de ubvencions 2021 amb l'objectiu de donar suport a entitats que treballin tant en el camp de l'acció social i la solidaritat en l’àmbit local, com en el de la cooperació internacional.

Davant l'actual situació de crisi causada per la Covid-19, volem recordar que la pandèmia és global i les seves conseqüències també. I sabem que l'afectació no és només sobre la salut 
sinó que està generant un augment de la pobresa i les necessitats socials en tots els països. Per aquest motiu és important mantenir el compromís humanitari i continuar facilitant l'execució de projectes tant des de la perspectiva de la solidaritat interna (amb el suport a les entitats socials que treballen al municipi) com de la solidaritat externa.

 Les associacions i ONG's interessades podem presentar-se en les següents línies de subvencions:

- Projectes d'Acció social al municipi que treballin per afavorir la integració i prevenir l'exclusió, des de l'educació, la salut, la convivència o la lluita contra la pobresa.

- Projectes de Cooperació al Desenvolupament en l'àmbit internacional (principalment amb les regions agermanades amb Arbúcies).

Les sol·licituds per a la presentació de projectes es poden realitzar des del dia 1 fins al 30 d'abril, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Arbúcies.  

Recordeu que per concórrer és imprescindible haver presentat la Memòria d'activitats i justificació de despeses dels projectes subvencionats al 2020. Així mateix, les entitats han de presentar un certificat de l'Agència Tributària conforme estan al corrent d les obligacions tributàries. Per a qualsevol altre consulta podeu contactar a l'adreça: lherraiz@ajarbucies.cat