Organització Municipal

 

 • Comissió Informativa General
  Està integrada per un membre de cadascun dels grups municipals, amb vot ponderat proporcional al nombre de regidors del grup al que representin, la qual es reunirà en sessió ordinària cada vegada que hi hagi sessió del Ple de l'Ajuntament, dos o tres dies hàbils abans del Ple Municipal.
   
 • Junta de Govern
  La junta de govern local l'integren l'alcalde, Pere Garriga, i els regidors Jaume Salmeron, Àngel Cabrero i Remei Artigas.
 • Consell de govern local
  Formada pels regidors: Pere Garriga, Jaume Salmeron, Àngel Cabrero, Remei Artigas, Glòria Cuadras, Maria Lupiáñez, Antoni Ronda i Jordi Romero.
 • Ple Municipal
  Formen part del Ple Municipal:Alcalde-President: Pere Garriga i Solà (Entesa), Secretària-Interventora: Joana M. Llor i Serra, Regidors: Jaume Salmeron i Font (Entesa), Àngel Cabrero i Méndez (Entesa), Remei Artigas (Entesa), Glòria Cuadras Genebat (Entesa), Maria Lupiáñez Garcia (Entesa), Antoni Ronda Rodríguez (Entesa) i Jordi Romero Villalba (Entesa), Ester Soms i Pagespetit (ERC), Lluís Oriol Wangüemert Serrano (ERC), Dolors Tura Funollet (ERC), Irene Carmona Ferreros (ERC) i Xavier Albó Coll (ERC). 
   
 • Patronats i Comissions
  • Junta Municipal d'Esports
  • Junta Municipal de l'Emissora de Ràdio
  • Junta Municipal de la Llar d'Infants El Jardinet
  • Patronat Municipal del Museu Etnològic del Montseny, "La Gabella"
  • Junta del Castell de Montsoriu
  • Agrupació de Defensa Forestal "Guilleries-Montseny"
  • Ens de Conservació del Municipi d'Arbúcies
  • Comissió especial de Comptes
  • Consell Escolar Municipal
  • Comissió de Turisme
  • Consell Municipal de Cooperació 
  • Consell Municipal d'Acció Social 
  • Consell Municipal d'Igualtat
    
 • Tinències d'Alcaldia
  • Jaume Salmeron i Font, primer tinent d'alcalde
  • Àngel Cabrero i Méndez, segon tinent d'alcalde
  • Remei Artigas Crosas, tercera tinent d'alcalde
  • Glòria Cuadras Genebat, quarta tinent d'alcalde
    
 • Dipositari-Tresorer
  Antoni Ronda Rodríguez