Organització Municipal

 

 • Comissió Informativa General
  Està integrada per un membre de cadascun dels grups municipals, amb vot ponderat proporcional al nombre de regidors del grup al que representin, la qual es reunirà en sessió ordinària cada vegada que hi hagi sessió del Ple de l'Ajuntament, dos o tres dies hàbils abans del Ple Municipal.
   
 • Junta de Govern
  La junta de govern local l'integren l'alcalde, Pere Garriga, i els regidors Anna Rotllant, M. Àngels Soler, Àngel Cabrero i Jaume Salmeron.
   
 • Consell de govern local
  Formada pels regidors: Judit Prat, Manel Serras, Martí Pastells, Remei Artigas, Anna Rotllant, M. Àngels Soler, Àngel Cabrero, Jaume Salmeron i Pere Garriga
   
 • Ple Municipal
  Formen part del Ple Municipal:Alcalde-President: Pere Garriga i Solà (Entesa), Secretària-Interventora: Joana M. Llor i Serra, Regidors: Jaume Salmeron i Font (Entesa), Àngel Cabrero i Méndez (Entesa), M. Àngels Soler i Puigmacià (Entesa), Anna Rotllant Caralt (Entesa), Martí Pastells i Sánchez (Entesa), Remei Artigas (Entesa), Manel Serras i Vila (Entesa), Judit Prat Gelpí (Entesa), Ester Soms i Pagespetit (ERC), Xavier Soler Temprano (ERC), Aniol Pujolràs Frigola (CUP), Núria Batlle Julià (CUP)
   
 • Patronats i Comissions
  • Junta Municipal d'Esports
  • Junta Municipal de l'Emissora de Ràdio
  • Junta Municipal de la Llar d'Infants El Jardinet
  • Patronat Municipal del Museu Etnològic del Montseny, "La Gabella"
  • Junta del Castell de Montsoriu
  • Agrupació de Defensa Forestal "Guilleries-Montseny"
  • Ens de Conservació del Municipi d'Arbúcies
  • Comissió especial de Comptes
  • Consell Escolar Municipal
  • Comissió de Turisme
    
 • Tinències d'Alcaldia
  • Jaume Salmeron i Font, primer tinent d'alcalde
  • Àngel Cabrero i Méndez, segon tinent d'alcalde
  • Antoni Ronda i Rodríguez, tercer tinent d'alcalde
  • Mª Àngels Soler i Puigmacià, quarta tinent d'alcalde
    
 • Dipositari-Tresorer
  Remei Artigas