Ja s'ha restablert el subministrament elèctric a l'Ajuntament 


Perfil del contractant

Accés a la Plataforma de Contractació Pública: https://contractaciopublica.gencat.cat