Pressupost

Pressupost 2016

Despeses patronat MEMGA 2016
(pdf, 254 kB)

Ingressos patronat MEMGA 2016
(pdf, 166 kB)

Despeses 2016
(pdf, 559 kB)

Ingressos 2016
(pdf, 452 kB)

Pressupost 2015

Despeses patronat MEMGA 2015
(pdf, 20 kB)

Ingressos Patronat MEMGA 2015
(pdf, 17 kB)

Despeses 2015
(pdf, 71 kB)

Ingressos 2015
(pdf, 42 kB)

Pressupost 2014

Patronat MEMGA Despeses 2014
(pdf, 21 kB)

Patronat MEMGA Ingressos 2014
(pdf, 17 kB)

Despeses 2014
(pdf, 71 kB)

Ingressos 2014
(pdf, 43 kB)

Pressupost 2013

Patronat 2013
(pdf, 95 Kb)

Ingressos 2013
(pdf, 311 Kb)

Despeses 2013
(pdf, 834 Kb)

Inversions 2013
(pdf, 74 Kb)

Pressupost 2012
Pressupost 2011

Pressupost ingressos 2011
(pdf, 2,38 mb)

Pressupost despeses 2011
(pdf, 3,84 mb)

Inversions 2011
(pdf, 700 kb)

Pressupost MEMGA 2011
(pdf, 391 kb)

Auditoria Ajuntament d'Arbúcies 2010
Pressupost 2010
Pressupost 2009

Pressupost 2009
(pdf, 25 kb)

Cercador