Pressupost

Pressupost 2017

Ingressos Patronat 2017
(pdf, 169 kB)

Despeses Patronat 2017
(pdf, 255 kB)

Ingressos 2017
(pdf, 394 kB)

Despeses 2017
(pdf, 504 kB)

Pressupost 2016

Despeses patronat MEMGA 2016
(pdf, 254 kB)

Ingressos patronat MEMGA 2016
(pdf, 166 kB)

Despeses 2016
(pdf, 559 kB)

Ingressos 2016
(pdf, 452 kB)

Pressupost 2015
Pressupost 2014
Pressupost 2013

Patronat 2013
(pdf, 95 Kb)

Ingressos 2013
(pdf, 311 Kb)

Despeses 2013
(pdf, 834 Kb)

Inversions 2013
(pdf, 74 Kb)

Pressupost 2012
Pressupost 2011

Pressupost ingressos 2011
(pdf, 2,38 mb)

Pressupost despeses 2011
(pdf, 3,84 mb)

Inversions 2011
(pdf, 700 kb)

Pressupost MEMGA 2011
(pdf, 391 kb)

Auditoria Ajuntament d'Arbúcies 2010
Pressupost 2009

Pressupost 2009
(pdf, 25 kb)

Cercador