Participació Ciutadana

Regidora: Judit Prat Gelpí
Adreça: Major, 2
Telèfon i fax: 972 860 001 i 972 861 212
Correu electrònic:
jprat@ajarbucies.cat


Àrees, espais i organismes
- Hotel d’Entitats
- Ràdio Arbúcies
Accions i Projectes
L'ajuntament entén la participació ciutadana com un mitjà complementari a la democràcia representativa que faci possible polítiques i projectes amb un contingut més ric i plural.

A Arbúcies, la participació s'ha traduït en els darrers anys en espais com les Taules de Barri, i processos temporals vinculats a àrees tant importants en la cohesió social del municipi com urbanisme i habitatge.

Des de l'ajuntament volem que la gent d’Arbúcies pugui dir-hi la seva i no es limiti a exercir el vot només una vegada cada quatre anys.

- Consulta festes locals

- Butlletí de les Taules de Barri

- Diagnosi dels mitjans de comunicació municipals

- 2n Procés participatiu carrer Camprodon any 2010

- Procés participatiu carrer Camprodon any 2009

- Subvencions a les entitats

- Taula de Barri del Camp de l'Oliver

- Taula de Barri del Castell

- Taula de Barri del Centre de la Vila

- Taula de Barri de Magnes


Cercador