Resolucions i decrets d'alcaldia

Es penja la relació de resolucions d'alcaldia a un servidor propi i es pot consultar a través de la seu electrònica municipal, dins de l'apartat de Acció de Govern i Normativa