Sessió constitutiva Ple Municipal 15-06-2019

Dissabte 15 de juny de 2019

Ordre del dia:

  1. Constitució de la Nova Corporació Municipal
  • Formació de la Mesa d’Edat
  • Comprovació de credencials
  • Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors
  • Declaració de constitució de la Corporació
  • Elecció i proclamació de l’Alcalde
  • Presa de possessió de l’Alcalde