Sessió extraordinària 06-06-2019

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, actes de sessions anteriors.
1.1. Ple extraordinari 7/06/2018
1.2 Ple extraordinari 11/09/2018
1.3 Ple extraordinari 17/09/2018
1.4 Ple extraordinari 27/09/2018
1.5 Ple extraordinari 03/10/2018
1.6 Ple ordinari 18/10/2018
1.7 Ple extraordinari 29/10/2018
1.8 Ple extraordinari i urgent 12/11/2018
1.9 Ple extraordinari 22/11/2018
1.10 Ple ordinari 20/12/2018
1.11 Ple extraordinari i urgent 2/1/2019
1.12 Ple ordinari 31/01/2019
1.13 Ple extraordinari 18/03/2019
1.11 Ple extraordinari i urgent 2/05/2019

Cercador