Sessió extraordinària de Ple Municipal 07-06-2018

Dimecres 7 de juny de 2018

 

Ordre del dia

  1. Modificació de les inversions previstes al Projecte d’intervenció integrat del centre antic d’Arbúcies (Pla de Barris).
  2. Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit núm. 3-SC 1/2018.
  3. Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de menjador escolar de la llar d’infants municipal.
  4. Aprovació i ratificació resolució de l’alcaldia del 30 d’abril de 2018: sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a instal·lació de caldera de biomassa al centre de les arts escèniques Naus Ayats i connexió a altres edificis.
  5. Moció de suport al poble de Nicaragua