Sessió extraordinària de Ple Municipal 27-09-2018

Dimecres 27 de setembre de 2018

 

Ordre del dia

  1. Aprovació del Compte General, exercici 2017
  2. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit núm. 3-SC 3/2018.