Sessió extraordinària Ple Municipal 01-07-2020

Dimecres 1 de juliol de 2020

Ordre del dia

  1. [00:41:22] Adhesió al Manifest del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull. 
  2. [00:03:08] Ratificació del Decret d’adjudicació de la gestió pública de l’equipament Espai d’Aigua i Salut. 
  3. [00:14:50] Aprovació conveni relatiu a la reordenació de l’àmbit UA7 La Farga. 
  4. [00:14:50] Adjudicació concessió demanial de l'ús privatiu d'una porció de terreny a la zona industrial Prat del Moliner.