Sessió extraordinària Ple Municipal 17-06-2023

A les 12 del migdia a la sala de plens

Ordre del dia

  1. Constitució de la Nova Corporació Municipal
  2. Formació de la Mesa d’Edat
  3. Comprovació de credencials
  4. Jurament o promesa i presa de possessió dels regidors
  5. Declaració de constitució de la Corporació
  6. Elecció i proclamació de l’Alcalde
  7. Presa de possessió de l’Alcalde