Sessió extraordinària 24-07-2019

A les 20.30 h a la sala de plens de l'Ajuntament

Ordre del dia

1. Aprovació Compte General de l'exercici 2018

2. Aprovació Pla econòmic financer

3. Aprovació de l'augment de les retribucions del personal, respecte del PIB de juliol 2019.

4. Ractifació de decret 2019DECR000335 - Eliminació de documentació de l'arxiu administratiu municipal 2019

5. Ractificació decret 2019DECR000349 - Proposta festes locals 2020


Cercador