Sessió Ordinària 02/04/09

Sessió de caràcter ordinari del ple municipal 02/04/09

Ordre del dia

1. Donar compte al Ple de certificats-extractes dels acords adoptats pel Ple municipal

Descarregar mp3


2. Donar compte al Ple del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2008

Descarregar mp3


3. Donar compte al Ple del Decret de renovació de pòlissa de crèdit amb el Banc Sabadell Atlantico

Descarregar mp3


4. Adhesió al conveni de col•laboració amb la Diputació de Girona relatiu a la xarxa de serveis locals de promoció econòmica (XSLPE)

Descarregar mp3


5. Aprovació del Text Refòs del Pla especial de catàleg de masies i cases rurals, promogut per l’Ajuntament

Descarregar mp3


6. Moció d’Entesa pel Progrés d’Arbúcies de suport al manifest per la defensa dels grups de cultura popular i tradicional catalana amb ús de materials pirotècnics

Descarregar mp3


7. Moció d’Entesa pel Progrés d’Arbúcies per l’adopció de mesures de suport a les famílies afectades per la crisi econòmica.

Descarregar mp3


8. Informes de les Conselleries

Descarregar mp3


9. Proposicions i preguntes

Descarregar mp3 (part 1)

Descarregar mp3 (part 2)

Descarregar mp3 (part 3)

Descarregar mp3 (part 4)

Descarregar mp3 (part 5)

Descarregar mp3 (part 6)

Cercador