Sessió Ordinària 03/07/08

Ordre del dia

1. Presa de possessió del Sr. Antoni Ronda i Rodriguez, com a regidor del PSC-PM

Descarregar mp3


2. Donar compte al Ple dels certificats – extractes dels acords aprovats pel Ple.

Descarregar mp3


3. Aprovació inicial modificació Pla General referent a la confluència del carrer Camprodon i del carrer Castell.

Descarregar mp3


4. Aprovació provisional modificació Pla General, referent al Parc urbà Frederic Mompou.

Descarregar mp3


5. Aprovació inicial del Pla d’Autoproteccció (PAU) de la urbanització de Fogueres de Montsoriu.

Descarregar mp3


6. Aprovació del nou Reglament de règim intern de la llar d’infants El Jardinet.

Descarregar mp3


7. Aprovació modificació de plantilla de personal, amb la creació de 5 places d’agents de policia local.

Descarregar mp3


8. Moció de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana de suport al Correllengua 2008.

Descarregar mp3


9. Moció de l’EPA demanant l’actuació urgent en els edificis del sector de l’antiga Fonda Ayats, per l’amenaça de ruïna d’algun d’ells.

Descarregar mp3


10. Moció presentada a petició de Òmnium Cultural a favor de declarar la festa de Sant Joan, com a Festa nacional dels Països Catalans.

Descarregar mp3


11. Moció presentada per IA, sobre l’accés a Internet de la banda ampla rural al terme d’Arbúcies.

Descarregar mp3


12. Moció presentada per IA, sobre ajudes a usuaris de l’Internet sense fils de l’Ajuntament.

Descarregar mp3


13. Moció presentada per IA, per a la posada en marxa de l’estació metereològica municipal.

Descarregar mp3


14. Moció presentada per IA, sobre la creació del Consell d’Urbanisme.

Descarregar mp3


15. Ratificacions d’acords adoptats per la JGL

Descarregar mp3


16. Informe de les Conselleries

Descarregar mp3 (part 1)

Descarregar mp3 (part 2)

Descarregar mp3 (part 3)

Descarregar mp3 (part 4)

Descarregar mp3 (part 5)

Descarregar mp3 (part 6)

Descarregar mp3 (part 7)


17. Proposicions i preguntes

Descarregar mp3 (part 1)

Descarregar mp3 (part 2)

Cercador