Sessió ordinària 06-09-11

Sessió de caràcter ordinari 06-09-2011

Ordre del dia

1- Lectura i aprovació, si s'escau, actes de les sessions anteriors

2- Aprovació Compte General de l'exercici 2010

Descarregar mp3


3- Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2011 i de la Plantilla de personal

Descarregar mp3


4- Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/11

Descarregar mp3


5- Moció de suport i adhesió al Correllengua 2011

Descarregar mp3


6- Informe de les conselleries

7- Proposicions i preguntes

Descarregar mp3


8- Proposicions i preguntes

Descarregar mp3


9- Proposicions i preguntes

Descarregar mp3


10- Proposicions i preguntes

Descarregar mp3


11- Proposicions i preguntes

Descarregar mp3


12- Proposicions i preguntes

Descarregar mp3


13- Proposicions i preguntes

Descarregar mp3


14- Proposicions i preguntes

Descarregar mp3

Cercador