Sessió Ordinària 08/05/08

Ordre del dia

1. Donar compte al Ple del certificat – extracte dels acords adoptats pel Ple en sessió del dia 03.04.08

Descarregar mp32. Aprovació inicial Pressupost del 2008 i plantilla de personal

Descarregar mp33. Adjudicació del servei d’explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament d’Arbúcies

Descarregar mp34. Aprovació definitiva del projecte executiu centre de les arts escèniques Naus Ayats

Descarregar mp35. Aprovació de conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament d’Arbúcies per la creació d’una aula associada a l’escola de música de Vic al municipi d’Arbúcies

Descarregar mp36. Ratificació acord adoptat per JGL, i per Decret

Descarregar mp37. Moció transaccionada dels grups municipals d’EPA, ESQUERRA, CUPA i PSC, relativa a la instal.lació de desfibril.ladors a les instal.lacions esportives municipals

8. Moció de l’EPA per adjudicar una nova ubicació d’aterratge als helicòpters del Servei d’Emergències Mèdiques

9. Informes Conselleries

10. Proposicions i preguntes

Descarregar mp3Cercador