Sessió ordinària 08-06-2020

A les 19 h a la sala de plens de l'Ajuntament

Ordre del dia:

[00:04:26] 1. Donar compte al Ple de les accions i mesures preventives adoptades per l'Ajuntament, enfront la pandèmia COVID-19

[00:52:31] 2. Signatura del Conveni de delegació de les competències de tractament dels residus municipals entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consell Comarcal de la Selva

[01:03:27] 3. Ratificació del Decret d'aprovació de l´expedient de contractació i convocatòria de la licitació del contracte de concessió dels serveis d'explotació, gestió i manteniment integrals del complex poliesportiu municipal de Can Delfí

[02:40:00] 4. Ratificació del Decret d'adhesió al Manifest respecte a la proposició de llei de la creació de l'Agència Catalana de la Natura

[03:10:59] 5. Aprovació de la memòria valorada dels treballs d'arranjament de la xarxa bàsica de camins dins el parc natural del Montseny, subvencionats per la Diputació de Girona

[03:15:52] 6. Moció d'ERC per reduir l'ús del plàstic a l'Ajuntament d'Arbúcies

[03:21:53] 7. Moció d'ERC per a exigir al govern estatal el pagament dels ERTO

[03:27:02] 8. Moció de la CUP Arbúcies per a la derogació de LRSAL i la Llei Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social

[03:33:23] 9. Moció d'ENTESA pel manteniment de l'Aula d'Acollida de l'IES Montsoriu

[03:47:10] Votació urgència diverses mocions presentades

[03:48:03] - Moció urgència: Moció del grup municipal d’Entesa per Arbúcies-IdSelva per la municipalització dels menjadors escolars i la gestió conjunta del servei per part dels ajuntaments i les AMPA

[03:48:03] - Moció urgència: Moció d'Esquerra Republicana de Catalunya en relació a la gestió dels menjadors escolars

[04:37:44] - Moció de la CUP Arbúcies per la no obertura de la Llar d'Infants El Jardinet


[05:00:46] - 10. Precs i preguntesClica aquí per descarregar l'àudio sencer

Cercador