Sessió Ordinària 18-03-10

Ordre del dia

1. Moció dels comitès d'empresa del Grup Noge, davant la situació de crisi econòmica que afecta el sector industrial i carrosser i en especial al grup Noge, immers en una situació de profunda crisi que l'ha portat a presentar concurs de creditors i a efectuar el segon expedient de regulació d'ocupació

2. Manifest d'alcaldes pel temporal de neu del 8 de març de 2010

3. Moció de CUPA sobre demandes

4. Moció de l'Entesa pel progrés d'Arbúcies demanant la revisió de les obres de l'immoble situat al núm. 37 del c/ Camprodon i la retirada de la grua ubicada en el mateix immoble

5. Lectura i aprovació, si escau, d'actes de sessions anteriors

6. Donar compte el Ple del certificat extracte dels acords adoptats pel Ple Municipal durant la sessió anterior

7. Adjudicació provisional del contracte no harmonitzat relatiu a les obres del projecte executiu del centre de les arts escèniques Naus Ayats, fase 2.

8. Aprovació del Compte General, exercici 2008

9. Aprovació inicial del projecte d´execució de Reforma i ampliació del complex d'equipaments de l'Illa de Can Delfí

10. Aprovació inicial del projecte de consolidació estructural i adequació de l'edifici de Can Delfí (plantes 1, 2 i golfes)

11. Moció per a la creació d'una comissió per a l'estudi de la racionalització d'espais i serveis municipals

12. Proposicions i preguntes

Cercador