Sessió Ordinària 30/07/09

Sessió de caràcter ordinari del ple municipal 30/07/09

Ordre del dia

1. Donar compte al Ple de certificats-extractes d’acords adoptats en sessions del Ple Municipal

Descarregar mp3


2. Aprovació de Conveni entre l'Ajuntament d'Arbúcies i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, per la cessió d'ús d'un terreny per a la construcció d'una infraestructura de telecomunicacions

Descarregar mp3


3. Adhesió al Conveni marc d'interoperabilitat de sistemes d'informació entre administracions públiques

Descarregar mp3


4. Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local: aprovació festes locals pel 2010

Descarregar mp3


5. Resolució sobre la moció presentada per l'Associació de veïnes i veïns del carrer F.Camprodon, demanant que s'aturi el procés participatiu i el projecte de la reforma integral del c/ Camprodon

Descarregar mp3


6. Informe de les Conselleries

Descarregar mp3


7. Proposicions i preguntes

Descarregar mp3

Cercador