Sessió ordinària de Ple Municipal 16-10-2018

Dimarts 16 d'octubre de 2018

 

Ordre del dia

  1. Moció de suport al projecte "Desenvolupament econòmic local al voltant del cicloturisme a la comarca de la Selva".
  2. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments d'Arbúcies, Blanes, Breda, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu pel desenvolupament dels projectes de senyalització i execució de les obres de la "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies".
  3. Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del 26/07/2018 pel qual s'informà favorablement les tarifes presentades per SOREA,SAU per al subministrament d'aigua al veïnat de Fogueres de Montsoriu.
  4. Ratificació i aprovació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del 27/09/2018: sol·licitud de subvenció al SOC en el marc del Projecte "Treball als barris" 2018.
  5. Resolució de l'expedient sancionador i de protecció de la legalitat urbanística núm. 7/2018: requeriment a ENDESA per a la retirada de suport de línia elèctrica al carrer Sorrall, davant núm. 74-76.
  6. Resolució de l'expedient sancionador i de protecció de la legalitat urbanística núm. 8/2018: requeriment a ENDESA per a la retirada de suport de línia elèctrica al carrer Sorrall, davant núm. 84-86.
  7. Proposicions i preguntes