Sessió ordinària Ple Municipal 03-02-2020

Dimecres 3 de febrer de 2020 a 2/4 de 9 del vespre

Ordre del dia

  1. [00:01:51] - Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2019 relatiu a la recuperació del servei de gestió de la deixalleria municipal.
  2. [00:20:24] - Aprovació de l'inici de l'expedient de contractació de les obres del projecte d'enderroc de les edificacions de la finca de Sant Climent.
  3. [00:35:36] - Aprovació de l'increment de Retribucions al personal de l'Ajuntament d'Arbúcies, en l'exercici 2020.
  4. [00:36:46] - Proposta d'acord de l'Alcaldia per l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic del servei d'ajuda a omicili i el transport d'acompanyament.
  5. [00:44:43] - Moció que presenta Arbúcies per al compromís amb el turisme sostenible.
  6. [00:58:50] - Precs i preguntes