Sessió ordinària ple municipal 08-06-2021

Dilluns 8 de juny a les 7 de la tarda

Ordre del dia: 

 1. [00:04:26] - Donar compte al Ple de les accions i mesures preventives adoptades per l'Ajuntament, enfront la pandèmia COVID-19
 2. [00:52:31] - Signatura del Conveni de delegació de les competències de tractament dels residus municipals entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consell Comarcal de la Selva
 3. [01:03:27] - Ratificació del Decret d'aprovació de l´expedient de contractació i convocatòria de la licitació del contracte de concessió dels serveis d'explotació, gestió i manteniment integrals del complex poliesportiu municipal de Can Delfí
 4. [02:40:00] - Ratificació del Decret d'adhesió al Manifest respecte a la proposició de llei de la creació de l'Agència Catalana de la Natura
 5. [03:10:59] - Aprovació de la memòria valorada dels treballs d'arranjament de la xarxa bàsica de camins dins el parc natural del Montseny, subvencionats per la Diputació de Girona
 6. [03:15:52] - Moció d'ERC per reduir l'ús del plàstic a l'Ajuntament d'Arbúcies
 7. [03:21:53] - Moció d'ERC per a exigir al govern estatal el pagament dels ERTO
 8. [03:27:02] - Moció de la CUP Arbúcies per a la derogació de LRSAL i la Llei Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social
 9. [03:33:23] - Moció d'ENTESA pel manteniment de l'Aula d'Acollida de l'IES Montsoriu
  [03:47:10] - Votació urgència diverses mocions presentades 
 10. [03:48:03] - Moció urgència: Moció del grup municipal d’Entesa per Arbúcies-IdSelva per la municipalització dels menjadors escolars i la gestió conjunta del servei per part dels ajuntaments i les AMPA
 11. [03:48:03] - Moció urgència: Moció d'Esquerra Republicana de Catalunya en relació a la gestió dels menjadors escolars
 12. [04:37:44] - Moció de la CUP Arbúcies per la no obertura de la Llar d'Infants El Jardinet
 13. [05:00:46] - Precs i preguntes