Sessió ordinària Ple Municipal 21-12-2020

Dilluns 21 de desembre de 2020 a les 8 del vespre

Ordre del dia:

 1. [00:02:15] Lectura i aprovació, si s'escau, actes de sessions anteriors.
 2. [01:48:52] Donar compte al Ple de la renúncia de la regidora de la CUP, Sra. Núria Batlle i Julià.
 3. [00:08:00] Donar compte el decret aprovació modificació crèdit núm. 1-GC1/2020
 4. [00:09:52] Ratificació aprovació expedient de modificació de crèdit, modalitat generació de crèdit, número 1-GC6/2020
 5. [00:15:14] Ratificació del decret de pròrroga Pla social d'igualtat 2020-2022.
 6. [00:18:02] Aprovació expropiació forçosa, per mútua avinença, per a la dotació a la llar d'Avis municipal dels Horts de Can Silvestre.
 7. [00:37:51] Moció de suport a petició de la regidoria d'esports de l'Ajuntament d'Arbúcies i de la Unió de consells esportius de Catalunya per declarar l'activitat física "Bé essencial".
 8. [00:42:54] Moció del Fons Català de Cooperació i de la CCASPS, de suport al Poble Sahrauí davant l'escalada militar amb el Regne del Marroc.
 9. [00:58:20] Moció de la CUP i l'Associació Soarpal, en suport al poble sahrauí per la deriva armada i ocupació militar del Guerguerat per part del Regne del Marroc.
 10. [01:02:07] Moció de l'Entesa, de suport a l'exregidor Jordi Pesarrodona i a tots els represaliats en les causes obertes contra els defensors de la democràcia i la llibertat.
 11. [01:12:49] Moció d'ERC, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones.
 12. [01:18:06] Moció de la CUP, a favor del producte agroalimentari de proximitat.
 13. ES DEIXA SOBRE LA TAULA PEL PROPER PLE - Moció de la CUP, en defensa de la unitat de la llengua catalana.
 14. ES DEIXA SOBRE LA TAULA PEL PROPER PLE - Moció de la CUP i ERC, en suport a la proposta de Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d'Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals.
 15. ES DEIXA SOBRE LA TAULA PEL PROPER PLE - Precs i preguntes