Sessió ordinària Ple Municipal 30-04-2020

Dijous 30 d'abril de 2020 a les 7 de la tarda

Ordre del dia

  1. [00:07:22] - Donar compte al Ple de les accions i mesures preventives adoptades per l’Ajuntament, enfront la pandèmia COVID-19.
  2. [01:52:42] - Aprovació inicial expedient de suplement de crèdit 3-SC3/2020, per a fer front despeses a causa del COVID-19.
  3. [02:06:49] - Donar compte al Ple, de decrets d’alcaldia dictats, a causa del COVID-19.
  4. [02:11:52] - Donar compte al Ple, de decrets diversos.
  5. [02:21:40] - Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 2020.
  6. [02:21:40] - Proposta d'acord aprovació expedient suplement de crèdit núm. 3-SC2/2020.
  7. [02:33:04] - Aprovació de concertació d’operació de crèdit a llarg termini.
  8. [03:04:18] - Nomenament dels representants de l’Ajuntament d’Arbúcies, per assistir al nou Consell d’Iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA).
  9. [03:05:35] - Adhesió d’Arbúcies com a municipi cooperatiu.
  10. [03:10:14] - Precs i preguntes.