Sessió ordinària 30-04-2020

A les 19 h a la sala de plens de l'Ajuntament

Ordre del dia:

[00:07:22] 1. Donar compte al Ple de les accions i mesures preventives adoptades per l’Ajuntament, enfront la pandèmia COVID-19.

[01:52:42] 2. Aprovació inicial expedient de suplement de crèdit 3-SC3/2020, per a fer front despeses a causa del COVID-19.

[02:06:49] 3. Donar compte al Ple, de decrets d’alcaldia dictats, a causa del COVID-19.

[02:11:52] 4. Donar compte al Ple, de decrets diversos.

[02:21:40] 5. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 2020.

[02:21:40] 6. Proposta d'acord aprovació expedient suplement de crèdit núm. 3-SC2/2020.

[02:33:04] 7. Aprovació de concertació d’operació de crèdit a llarg termini.

[03:04:18] 8. Nomenament dels representants de l’Ajuntament d’Arbúcies, per assistir al nou Consell d’Iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA).

[03:05:35] 9. Adhesió d’Arbúcies com a municipi cooperatiu.

[03:10:14] 10. Precs i preguntes.

Cercador