Seu Electrònica i Portal de Transparència

Seu Electrònica i Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Arbúcies

https://www.seu-e.cat/web/arbucies

Tots els serveis, tràmits i informació pública de forma directa i clara.

La Seu Electrònica i Portal de Transparència de l'Ajuntament d'Arbúcies permet donar compliment legal a les obligacions de govern obert i transparència de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els indicadors de Transparència Internacional i els indicadors Infoparticip@ de la Universitat Autònoma de Barcelona.