Subvencions municipals de Solidaritat i Cooperació

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL ANY 2010

L’Ajuntament d’Arbúcies presenta una nova convocatòria de subvencions destinades a projectes de cooperació pel desenvolupament i l’ajut humanitari internacional.

L’ajuntament estudiarà i, si s’escau, concedirà els ajuts i les subvencions que consideri adients a tots aquells projectes presentats per entitats i associacions sense ànim de lucre, en allò que fa referència als projectes de cooperació, solidaritat, sensibilització i drets de la persona.

La convocatòria és anual i la sol·licitud o fitxa tècnica s’ha de presentar abans del dissabte 20 de febrer a l’Oficina de Solidaritat. El termini màxim per presentar el projecte és el dilluns 15 de març.

Més informació a l’Oficina de Solidaritat.

Cercador